I Ogólnopolska Konferencja
Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła
Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych.

POLSKA, EUROPA, ŚWIAT.

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ FUNKCJONOWANIA
SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PARTYJNYCH


13 marca 2015 r.
Instytut Politologii Uniwersytet Gdański

Więcej informacji stronie internetowej:    www.kospip.pl