Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego,
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz
Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na:

Międzynarodową Konferencję Naukową:

POLSKA I BIAŁORUŚ WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

która odbędzie się 8 kwietnia 2015 r., na Uniwersytecie Warszawskim

«ZAPROSZENIE»
«FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»