Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademii Marynarki Wojennej

Zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej pt.

POMIĘDZY PAMIĘCIĄ ZBIOROWĄ A HISTORIĄ.
Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo -Wschodniej

która odbędzie się w dniach 10-11 września 2015 roku w Gdyni.

 

«ZAPROSZENIE» «pdf»
«FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
»
«doc»