Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Polskie Radio Rzeszów S.A.
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich
Partner konferencji: „Naukowy Przegląd Dziennikarski”

Zapraszają na międzynarodową konferencje naukową

MEDIA W KAMPANIACH WYBORCZYCH

Rzeszów, 27-28 kwietnia 2015 r.

Szczegóły konferencji i zgłoszenia na stronie:

http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/aktualnosci