Instytut Stosunków Międzynarodowych
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Obrony Narodowej

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową

KONSEKWENCJE KONFLIKTU ZBROJNEGO NA UKRAINIE
dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku

28-29 maja 2015 r.

«ZAPROSZENIE» «pdf»

«ZGŁOSZENIE» «doc»