Zakład Badań Wschodnich
we współpracy z 
Pracownią Koordynacji Badań Naukowych i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego
Instytutu Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na konferencję

KONFLIKTY ETNICZNE I WYZNANIOWE A FUNKCJONOWANIE
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


Wrocław, 28 maja 2015 r.

«ZAPROSZENIE» «pdf»
«ZGŁOSZENIE» «doc»