Instytut Politologii UG
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na

I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

PATOLOGIE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. PRZEMOC

Gdańsk, 27-28 maja 2015 r.

szczegóły i zgłoszenie na stronie:
http://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/