Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM


zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

SAMORZĄD TERYTORIALNY W III RZECZYPOSPOLITEJ

– osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju

Poznań, 21-22 maja 2015 r.

 

« ZAPROSZENIE  »
« FORMULARZ  »