Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii Marynarki Wojennej

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.:

ŻYCIE PO MISJI

- psychospołeczne aspekty funkcjonowania weteranów działań
poza granicami kraju i ich najbliższych

Czernica 15-17 września 2015

Honorowy patronat nad konferencją objęło
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

« ZAPROSZENIE  »
« FORMULARZ  »