Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział Białystok
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku
Muzeum Wojska w Białymstoku

zaprasza na III międzynarodową konferencję z cyklu
Między Wschodem
a Zachodem - pogranicza Europy Wschodniej wobec wyzwań XX i XXI w

KONFLIKT PAMIĘCI?

II wojna światowa we współczesnej polityce i kulturze państw Europy Wschodniej


w dniach 22-23 października 2015 r.

« ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE »