Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza
do uczestnictwa w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej


Nowe zarządzanie publiczne w Grupie Wyszehradzkiej (V4) -
- od modelu tradycyjnego do paradygmatu profesjonalizmu?


Wrocław, 17-18.09.2015 r.

«ZAPROSZENIE»
«FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»