Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

OBRAZY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE ROSYJSKIEJ

14 -15 października 2015 r. w Sali Senatu UAM w Poznaniu

«ZAPROSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»