Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na konferencję

POZYCJA USTROJOWA WŁADZY WYKONAWCZEJ
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

25-26 czerwca 2015 r., Białystok

«ZAPROSZENIE»
«FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»