Zakład Europeistyki ISP PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN
oraz Centrum Naukowego ISP PAN i Uczelnia Łazarskiego

Zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.

FEDERALIZM  SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM
DLA UNII EUROPEJSKIEJ?


Konferencja odbędzie się 21 maja 2015 roku na Uczelni Łazarskiego.

« ZAPROSZENIE »
« INFORMACJE »
« ZGŁOSZENIE »