Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

KONFLIKTY ETNICZNE W EUROPIE ORAZ W JEJ BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU PO 1989 r

Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 września 2015 r. w Lidzbarku Welskim.

[ZAPROSZENIE]

[ZGŁOSZENIE]