Zakład Myśli Politycznej oraz

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY – BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Dnia 9 czerwca 2015

Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Plac Litewski 3

« ZAPROSZENIE »
« INFORMACJE »
« ZGŁOSZENIE »