Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję Wschodnioznawczą

pt. „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA EUROPY I AZJI”

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2015 roku.

[ZAPROSZENIE]