Katedra Historii Dyplomacji
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w III Konferencji
Naukowej z cyklu Dyplomacja europejska pt.


1815-2015. W  DWUSETNĄ ROCZNICĘ
PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

która odbędzie się w Hotelu Uniwersyteckim UMK w Toruniu w dniach 11-12 czerwca 2015 r.

[ZAPROSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]