Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, Fundacja Collegium Interethnicum, Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w
Polsce zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.


UNIA EUROPEJSKA I POLSKA
WOBEC MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ


Nowy termin konferencji to 21 stycznia 2016.

Szczegóły;   http://politologia.uksw.edu.pl/zapraszamy-na-konferencje/