Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt.

DYLEMATY POLITYKI PUBLICZNEJ W DOBIE NOWOCZESNEJ

Wrocław, 29-30 września 2015 r.

[ZAPROSZENIE]

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]