Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz
Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych


Zapraszają na konferencję

ROLA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
WE WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI:

Stan, Diagnoza, Rozwiązania


która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 r.

 


w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Szczegół dotyczące konferencji można znaleźć na stronie: 
www.pdnhis.edu.pl/konferencja