Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Komisja Badań Integracji Europejskiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi,
Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) oraz Wydawnictwo Adam Marszałek.


Zapraszają na konferencję międzynarodową

EUROPEJSKIE PROCESY MODERNIZACYJNE. SZANSE I WYZWANIA

20-21 października 2015


[ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE]