Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej

Instytut Politologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zapraszają na konferencję

žSAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ LOKALNĄ.
Doświadczenia i wyzwania współczesności


8-9 października 2015 roku w Częstochowie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji:
http://skisoft.pl/lukabi/conference2015/.