Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

WOLNOŚĆ KULTURY – KULTURA WOLNOŚCI,

która odbędzie się w Łodzi w dniach

3 – 4 października 2015 roku

[ZAPROSZENIE]