Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej

KRYZYS UKRAIŃSKI I JEGO ZNACZENIE
DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Ostrowiec Świętokrzyski, 19-20 listopada 2015

zapraszają zainteresowanych politologów, ekonomistów, specjalistów i ekspertów w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także problematyki wschodniej, do rozważań nad politycznym, militarnym i ekonomicznym wymiarem kryzysu ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, jego uwarunkowań i zagrożeń.

Informacje o konferencji są dostępne na stronie: http://anteportas.pl/wydarzenia/