Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza na konferencję:

WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE W POLSCE.
Podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie


która odbędzie się 19 listopada 2015 r. w Warszawie.

[ZAPROSZENIE]