Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

KOŚCIÓŁ-WOLNOŚĆ-PLURALIZM

W pół wieku po II Soborze Watykańskim

Warszawa, 28 października 2015 r.

[ZAPROSZENIE]