Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ma zaszczyt zaprosić
do uczestnictwa w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej


“New Public Governance in the Visegrád Group (V4)

- from a traditional model to the paradigm of professionalism?”


Wrocław, 17-18.09.2015 r.

[ZAPROSZENIE]