Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego
Wydziału Prawa i  Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie
zaprasza na
konferencję interdyscyplinarną

Religia i  etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w 
relacjach międzynarodowych


Warszawa, 18 listopada 2015 r.


więcej informacji  oraz karta zgłoszeniowa na stronie konferencji:
http://wpia.uksw.edu.pl/node/5712