Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
z udziałem gości zagranicznych

NOWE RUCHY SPOŁECZNE

która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 r.
w Lublinie (Wydział Politologii)

 

[ZAPROSZENIE]

[ZGŁOSZENIE]