Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej

zaprasza na konferencję pt.

POMIĘDZY DEMOKRACJĄ A AUTORYTARYZMEM.
Dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej

Opole, 7-8 grudnia 2015 r.

[ZAPROSZENIE]