Konferencja Naukowa


POLITYKI PUBLICZNE – KREOWANIE I WDRAŻANIE

17-18 marca 2016 r., Iwonicz Zdrój

Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

W związku z rosnącym zainteresowaniem polityką publiczną jako nowym obszarem badawczym, jak również wyodrębnieniem jej jako samodzielnej dyscypliny naukowej, proponujemy Państwu udział w Konferencji Naukowej pt. „Polityka publiczna – kreowanie i wdrażanie”, organizowanej przez nowo powołaną Sekcję Administracji i polityk publicznych PTNP.

Proponowane wydarzenie będzie okazją nie tylko do podjęcia akademickiej debaty na temat specyfiki i znaczenia polityki publicznej, lecz także okazją do integracji środowisk naukowych zainteresowanych tym obszarem badawczym.

Zamiarem organizatorów jest szczególne zwrócenie uwagi na:
- politykę publiczną w ujęciu teoretycznym
- politykę publiczną jako obszar działania administracji publicznej
- planowanie strategiczne w kontekście polityki publicznej
- realizację polityki publicznej – podmioty i instrumenty
- nadzór i kontrolę realizacji polityki publicznej
- efektywność polityki publicznej – aspekty finansowe i polityczne
- specyfikę polityki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowych i przedmiotowych uwarunkowań planowania i implementacji polityk szczegółowych na poziomie lokalnym
- endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju jednostek terytorialnych
- zarządzanie sferą publiczną
- formy partycypacji publicznej

- współpracę międzysektorową i partnerstwa na rzecz rozwoju jednostek lokalnych, planowania i wdrażania polityk szczegółowych.

Ważne terminy:
Nadsyłanie zgłoszeń: 15 stycznia 2016 r.
Nadsyłanie tekstów do publikacji: 29 kwietnia 2016 r.

Teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie „Polityka i Społeczeństwo” (6 pkt).

Czasopismo jest zarejestrowane w bazie ERIH PLUS. Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dostępnymi na stronie czasopisma:

http://politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo/autorzy

Opłata konferencyjna: 320 zł (z noclegiem)

Kontakt:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 668 548 231

bogusłQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.