Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W XX I XXI WIEKU

Szczecin, 16 marca 2016 r.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie internetowej:
http://sokonferencja.whus.pl/