Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz Instytut Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu Lwowska Politechnika

Serdecznie zapraszają do udziału w 
I Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym pod tytułem

WSPÓŁCZESNA UKRAINA.
KONFLIKT – TRANSFORMACJA – INTEGRACJA

Olsztyn, 18-19.12.2015

[ZAPROSZENIE]