Zaproszenie na seminarium

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IESW)

Bezpieczeństwo Informacyjne (#InfoSec)
w Europie Środkowo-Wschodniej

27 listopada (piątek) 2015; Lublin.

godz. 10.00-17.00

link do wydarzenia na stronie IEŚW: