Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Politologii
zaprasza na

Ogólnopolską konferencję naukową

SAMORZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU.
Struktury, aktorzy, działanie

Zielona Góra, 14-15. 04. 2016

[ZAPROSZENIE]

[FORMULARZ ZGŁOSZENIA]