Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza na
konferencję naukową

DYLEMATY POLITYKI PUBLICZNEJ

W DOBIE PONOWOCZESNEJ

Wrocław, 3-4 grudnia 2015 roku

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]