Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie

Instytut Nauk Politycznych

Ogólnopolska konferencja naukowa

PRZYWÓDCY POLITYCZNI
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I KRYZYSÓW

Polska – Europa – Świat

Olsztyn, 15-16 lutego 2016 roku

[ZAPROSZENIE]
[formularz zgłoszeniowy]