Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Socjologii Polityki

zaprasza na

ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję

KRYZYS I POTĘGA PAŃSTWA

–doświadczenia Polski

Warszawa 26 - 27 kwietnia 2016 roku

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]