Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Pracownicy Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Politologii

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

V Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Systemów Politycznych,

proponowany temat zjazdu:

DYNAMIKA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH

który odbędzie się w Gdyni w dniach 16 - 17 maja 2016 roku.

[ZAPROSZENIE]
[INFORMACJA]
[ZGŁOSZENIE]