II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Politologii i Międzywydziałowego

Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych.

Polska, Europa, Świat

WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW
POLITYCZNYCH I PARTYJNYCH

10-11 marca 2016 r.

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]