Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Teorii Polityki

zaprasza

Na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Zakładów Teorii Polityki

KONFLIKT POLITYCZNY

w refleksji teoriopolitycznej

Wrocław, 16-17 maja 2016 r.

[ZAPROSZENIE]