Instytut Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

POLITYKA LOKALNIE

Szczecin, 21-22 IV 2016

http://lokalnie.whus.pl/

[ZAPROSZENIE]