Ogólnopolska Konferencja Naukowa

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W XX I XXI WIEKU

która odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r.
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, tematyki,
opłaty konferencyjnej i artykułów naukowych znajdują się
na stronie internetowej: http://sokonferencja.whus.pl/