XVI Międzynarodowa konferencja naukowa

EUROPA XXI WIEKU

Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań.

Stan obecny i scenariusze na przyszłość
4-5 lutego 2016 r., Collegium Polonicum w Słubicach

szczegóły konferencji http://europa21.edu.pl/