Zapraszamy na jubileuszową XV konferencję marketingu politycznego.

IDEOLOGICZNE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA

MARKETINGU POLITYCZNEGO

Kielce 16-17 marca 2016 r.

[ZAPROSZENIE]
[ZGŁOSZENIE]