Sekcja Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

oraz Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

zaprasza na

Konferencję naukową

POLITYKI PUBLICZNE – KREOWANIE I WDRAŻANIE

Iwonicz Zdrój 17-18 marca 2016

[ZAPROSZENIE]

[ZGŁOSZENIE]