Uniwersytet Zielonogórski

Międzynarodowa konferencja naukowa

DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE

w aspekcie teoretycznym i praktycznym
wobec wyzwań współczesności

Zielona Góra, 19 – 21 września 2016 r.

[ZAPROSZENIE]

[ZGŁOSZENIE]

[Zasady redakcji artykułów]