Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Uniwersytet w Poczdamie
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Fundacja im. Róży Luksemburg

zapraszają na organizowaną

w dniach 12-13 maja 2016 r. w Pile

Międzynarodową Konferencję Naukową

pn. ZAGROŻENIA DLA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W XXI WIEKU

Szczegóły na:

http://pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-humanistyczny/konferencja-zagrozenia-dla-integracji.html
oraz
http://www.pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-humanistyczny/konferencja-zagrozenia-dla-integracji/english-version.html