Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz Fundacja Collegium Interethnicum
zaprasza na konferencję naukową:

KRYZYS IMIGRACYJNY NA BAŁKANACH.
Uwarunkowania etnopolityczne - stan obecny
- wyzwania dla polityki bezpieczeństwa

Warszawa, 10 maja 2016 r.

[ZAPROSZENIE]